V tomto předmětu by se měli studenti seznámit s opylováním zprostředkovaným živočichy se zaměřením na diverzitu rostlin a opylovačů, ekologii a evoluci vztahů mezi opylovačem a rostlinou, mutualizmus a diverzitu opylovacích procesů, příspěvek opylovačů k ekosystémovým službám v přírodních ekosystémech a zemědělství, faktory, přispívající ke snižování populací opylovačů a na strategie jejich ochrany a podpory v ekosystému. Předmět doplňuje předmět Včelařství, nicméně důraz není kladen na produkci a včelí produkty, ale na otázky ekologie opylování, např. na způsoby utváření a udržení krajiny v takovém stavu, který by zajišťoval udržení volně žijících nebo chovaných opylovačů v krajině. Studenti budou seznámeni s různými druhy opylovačů a jejich nároky na životní prostředí tak, aby nedocházelo ke snižování populací včel, popř. čmeláků a jiných opylovačů pod tlakem zejména antropogenních činitelů (pesticidy, klimatická změna, změny krajiny a hospodaření) a tím k ovlivnění míry opylení rostlin a kulturních plodin, které jsou závislé na opylovačích.
V tomto předmětu by se měli studenti seznámit s opylováním zprostředkovaným živočichy se zaměřením na diverzitu rostlin a opylovačů, ekologii a evoluci vztahů mezi opylovačem a rostlinou, mutualizmus a diverzitu opylovacích procesů, příspěvek opylovačů k ekosystémovým službám v přírodních ekosystémech a zemědělství, faktory, přispívající ke snižování populací opylovačů a na strategie jejich ochrany a podpory v ekosystému. Předmět doplňuje předmět Včelařství, nicméně důraz není kladen na produkci a včelí produkty, ale na otázky ekologie opylování, např. na způsoby utváření a udržení krajiny v takovém stavu, který by zajišťoval udržení volně žijících nebo chovaných opylovačů v krajině. Studenti budou seznámeni s různými druhy opylovačů a jejich nároky na životní prostředí tak, aby nedocházelo ke snižování populací včel, popř. čmeláků a jiných opylovačů pod tlakem zejména antropogenních činitelů (pesticidy, klimatická změna, změny krajiny a hospodaření) a tím k ovlivnění míry opylení rostlin a kulturních plodin, které jsou závislé na opylovačích.