Cílem předmětu je úvod do problematiky aplikované enzymologie a proteomiky, seznámí se s klasifikací a charakterizací enzymů, jejich isolací a využitím.
Cílem předmětu je úvod do problematiky aplikované enzymologie a proteomiky, seznámí se s klasifikací a charakterizací enzymů, jejich isolací a využitím.