Důkladnější seznámení s etickou problematikou svobody a odpovědnosti s pomocí vybraných primárních textů.
Důkladnější seznámení s etickou problematikou svobody a odpovědnosti s pomocí vybraných primárních textů.