Důkladnější seznámení s etickou problematikou svobody a odpovědnosti s pomocí vybraných primárních textů.