Cílem předmětu je poznání základních vlastností rostlinné výroby v podmínkách České republiky. Z každé skupiny plodin (obilniny, luskoviny, olejniny, okopaniny) jsou vybrány nejdůležitější zástupci na nichž jsou probrány základní pěstitelské principy.