Cílem předmětu je seznámit studenty se základními koncepty kvality života a sociálních determinant zdraví, jejich vzájemnou provázaností, způsoby měření.