Předmět seznamuje studenty s viry jako původcem onemocnění rostlin, s biologickými, molekulárními charakteristikami, taxonomií, metodami zkoumání rostlinných virů a jejich přenosem a s nejdůležitějšími virovými onemocněními rostlin. Cílem je představit studentům různé metody a techniky používané ve výzkumu virů a naučit je rozlišovat mezi rostlinnými onemocněním způsobenými viry a jinými biotickými a abiotickými činiteli. Poznat viry infikující rostliny a jejich ekonomický dopad. Znát a aplikovat principy identifikace virů, jejich taxonomii, biologické a molekulární charakteristiky virů, orientovat se v problémech diagnostiky, epidemiologie a ochraně rostlin. Být schopný porozumět virologickým databázím a znát a orientovat se v klíčových otázkách a konceptech dnešní virologie.