Výsledný zápočet pak získá celý tým po úspěšném obhájení projektu. Příkladem tématu IS/IT projektu je návrh a vývoj konkrétního informačního systému (např. informačního systému firmy). Rozdíl oproti diplomové práci spočívá v tom, že IS projekt řeší vždy tým, kdežto diplomovou práci předkládá vždy konkrétní student. Cílem IS projektu je získat návyky a dovednosti týmové práce.