Cílem kurzu je seznámit studenty se základy kvantitativních statistických metod, vysvětlením jejich principu s následnou aplikací na běžných geografických datech (např. demografických, meteorologických, hydrologických). Pro praktické úlohy na cvičeních je plánováno využití programů Excel, R a ArcGIS. Absolvent kurzu by měl být schopen vyhodnotit datové soubory, správně interpretovat výsledky a dále pak využít tyto metody ve výuce geografie na středních školách. Kurz také umožní studentům získat potřebné základní znalosti pro vyhodnocení dat v rámci jejich bakalářských resp. magisterských prací.