Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy počítačových sítí a demonstrovat funkci a účel jednotlivých vrstev na modifikovaném modelu ISO/OSI a TCP/IP.