Předmět volně navazuje na povinné kurzy Didaktika matematiky I, II. Cílem je příprava studentů k úspěšnému vykonávání profese učitele matematiky na SŠ.