Cílem předmětu je získat základní vědomosti o historickém vývoji krajiny a současném vývoji architektury na venkově s ohledem na jeho krajová specifika.