Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů. Studenti rozvíjejí praktické zkušenosti spojené s podnikáním, s účetní evidencí podnikatelské činnosti, s marketingovou komunikací a s hodnocením výkonnosti založeného podniku (společnosti).
Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů. Studenti rozvíjejí praktické zkušenosti spojené s podnikáním, s účetní evidencí podnikatelské činnosti, s marketingovou komunikací a s hodnocením výkonnosti založeného podniku (společnosti).
Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů. Studenti rozvíjejí praktické zkušenosti spojené s podnikáním, s účetní evidencí podnikatelské činnosti, s marketingovou komunikací a s hodnocením výkonnosti založeného podniku (společnosti).
Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů. Studenti rozvíjejí praktické zkušenosti spojené s podnikáním, s účetní evidencí podnikatelské činnosti, s marketingovou komunikací a s hodnocením výkonnosti založeného podniku (společnosti).