Cílem předmětu je osvojení si dovedností jako je např. komunikace, motivace, stimulace pracovního výkonu, prezentační a organizační dovednosti či zvládání stresu a zátěže, které bude student nadále využívat pro osobní rozvoj a řízení vlastní kariéry. Student zná sám sebe, zná své přednosti i nedostatky a pracuje na jejich rozvoji tak, aby byl úspěšný ve studijním a následně i profesním životě. Student je seznámen s životními etapami, které ho z pohledu profesního života čekají, zná metodiku plánování kariéry, osobní rozvoj i sebemotivaci, příčiny problémů v kariéře, je připraven také na případný kariérní transit a disponuje znalostmi o aktuálním vývoji na trhu práce, zná požadavky zaměstnaneckých subjektů na trhu práce v ČR a případně možnosti dalšího vzdělávání. Po absolvování předmětu má student vytvořené své portfolio CV, je připraven na proces hledání práce včetně zvládnutí pracovního pohovoru. Témata přednášek 1. Úvod, organizační záležitosti, kariéra 2. Aktuální trendy na trhu práce a požadavky na pracovníky 3. Pracovněprávní problematika - typy smluv, mzdová problematika, bezpečnost práce 4. Volba kariéry - osobnost, životní cíl 5. Volba kariéry - zaměstnanec, podnikatel (soukromá, veřejná, nezisková sféra), region 6. Kariérní plán a genderové stereotypy 7. Osobní branding- LinkedIn, Facebook, pracovní agentury, "já" jako značka 8. Přednáška odborníka z praxe 9. Pracovní portály, Úřad práce ČR, sociální kapitál 10. Životopis a motivační dopis 11. Sebeprezentace a etiketa 12. Pracovní pohovor - formy, příprava, průběh 13. Řízení času, rovnováha soukromého a pracovního života (WLB) 14. Flexibilní formy práce Témata seminářů 1. Návyky dle M. R. Coveyho I. 2. Návyky dle M. R. Coveyho II. 3. Pracovní smlouvy a výpočet mzdy 4. Porozumění vlastním osobnostním rysům I. 5. Porozumění vlastním osobnostním rysům II. 6. Tvorba osobního kariérního cíle, plán osobního rozvoje 7. Profil LindkedIN I. 8. Profil LindkedIN II. 9. Příprava výběrového řízení na člena týmu 10. Tvorba CV a motivačního dopisu 11. Assesment centrum 12. Trénink pracovních pohovorů I. 13. Trénink pracovních pohovorů II. 14. Diskuse na aktuální témata trhu práce