Cílem kurzu seznámení se softwarem, který lze použít při výuce algebry a geometrie a její přípravě.
Cílem kurzu je seznámení se SŠ geometrií a algebrou a SW, který lze použít při výuce a její přípravě.