Základní kurz matematiky navržen pro studenty oborů Ochrana vod a Rybářství. Je zaměřen na základy lineární algebry, teorie funkcí, diferenciální a integrální počet, analýzu funkcí 2 proměnných. Studenti budou také seznámeni s matematickým softwarem MATLAB a jeho aplikacemi v jejich oboru.
Základní kurz matematiky navržen pro studenty oborů Ochrana vod a Rybářství. Je zaměřen na základy lineární algebry, teorie funkcí, diferenciální a integrální počet, analýzu funkcí 2 proměnných. Studenti budou také seznámeni s matematickým softwarem MATLAB a jeho aplikacemi v jejich oboru.