Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů.Praktické aplikace rozhodování v jednotlivých fázích života firmy, při tvorbě cílů firmy, při analýze nabídky a poptávky, řízení produkce a nákladů, optimalizaci výrobního programu, tvorbě cen.
Cílem je poskytnout studentům synergické propojení znalostí a dovedností při řešení praktických otázek fungování podnikatelských subjektů.Praktické aplikace rozhodování v jednotlivých fázích života firmy, při tvorbě cílů firmy, při analýze nabídky a poptávky, řízení produkce a nákladů, optimalizaci výrobního programu, tvorbě cen.