Tento předmět je určen studentům, kteří již mají poměrně dobrou představu o základních metodách molekulární biologie. Cílem tohoto kurzu je představit moderní a pokročilé metody molekulárního výzkumu se zaměřením na metody, které jsou aplikované v jednotlivých odvětví experimentálního výzkumu, medicíny a diagnostiky. V ideálním případě by se měl absolvent stát velmi zkušeným jedincem na poli metodiky výzkumu, který by měl být schopen fungovat, jako poradce pro studenty jiných než molekulárně-biologických oborů. V této přednášce bude ještě výrazněji kladen důraz na rozvoj nezávislého myšlení a soběstačnosti v designu experimentů se všemi potřebnými kontrolami a zvážením rizik. Požadavky na studenta Schopnost samostatného myšlení, motivace sám se něco nového naučit, principiální znalost metod probíraných v kurzu Základní metody molekulární biologie KMB 608.