Nejnovější kurzy

Nahlédněte do tajů umělé inteligence. Naučte se pracovat s generátory textu založenými na AI. Kde je využití AI účelné, jak je to s etikou a jak je to s regulací v této oblasti? Jak...

Latinský jazyk 3

doc. ThLic. Adam Mackerle Th.D.

Závěrečný kurz Latinského jazyka.

Tento kurz volně navazuje na kurz Filosofická etika 2. Každé téma koresponduje s jedním výukovým videem, ke kterému je přiřazen krátký test.

MOOC: Pedagogové ve starověku

PhDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

"Pedagogové ve starověku" je vzdělávací kurz typu "Massive open online course" (zkratka MOOC, český překlad "hromadný otevřený online kurz“) s cílem uvést účastníky do období sta...

MOOC: Lidská práva: Přístupy a výklady

PhDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

Otevřený on-line kurz uvádějící k promýšlení kořenů lidskoprávní teorie.

Setkali jste se se situací, kdy jste potřebovali obrázek pro doplnění své prezentace, studijního materiálu, vysvětlení problematiky nebo pro zvýraznění plakátu? Tento kurz se lehce do...

Filosofická etika 2

prof. Tomáš Machula Ph.D., Th.D.

Kurz Filosofická etika 2 je volně navazující na kurz Filosofická etika 1. Probíraná témata: -Teorie a Praxe -Podoby a debaty o vztahu teorie a praxe -Etika čistě praktická a...

Islámské umění

Mgr. Martin Klapetek Ph.D.

Kurz Islámského umění je určen pro všechny, kdo se aktivně zajímají o religionistiku, umění, připravují se na zkoušky nebo se prostě jen chtějí dozvědět něco nového.

Latinský jazyk 1

doc. ThLic. Adam Mackerle Th.D.

Čeká Vás maturita nebo zkouška? Chcete umět číst klasiky v originále? Nebo se chcete jen naučit něco nového? Kurz Latina 1 je určen všem, kdo si chtějí buď zopakovat základy, neb...

Základní filosofické pojmy I

prof. Tomáš Machula Ph.D., Th.D.

V tomto kurzu se seznámíte s 20 základními filosofickými pojmy. Znalosti získané sledováním krátkých a srozumitelných videí si můžete prověřit v jednoduchých testech, které najde...

Základy Kanta

doc. Dr. phil. Jakub Sirovátka

V tomto kurzu se dozvíte více o základech filosofie Immanuela Kanta.

Jak využít interaktivní tabuli?

Mgr. et Mgr. Martina Karásková
Mgr. Eva Adámková

Nachází se ve Vaší učebně, nebo přednáškové místnosti interaktivní tabule? Nevíte, jak ji využít a v čem by Vám mohla pomoct? Náš kurz Vás seznámí s interaktivní tabulí a je...

Úvod do typografie

Mgr. Eva Adámková

Typografie se týká každého z nás. Tak proč ji nevyužít ke prospěchu svému i našich čtenářů? I malá změna vede ke zřetelnému zlepšení. V rámci kurzu si představíme základn...