Cílem je seznámit studenty teoreticky i prakticky se zákonitostmi reprodukce, březosti a průběhu porodu jednotlivých hospodářských zvířat, s biotechnickými metodami v reprodukci a jejich uplatněním.