Výuka chovu skotu je zaměřena zejména na faktory ovlivňující úroveň mléčné a masné užitkovosti, metody plemenářské práce a zásady technologie chovu jednotlivých kategorií. Cílem předmětu je poskytnout studentům nejnovější poznatky, které jsou rozhodující při zvyšování užitkovosti zvířat a rentability chovu.