V rámci předmětu se studenti seznámí s cíli a možnostmi supervize v prostředí organizace. Pozornost bude věnována strategii a podmínkám rozvoje supervize v zařízeních sociálních služeb, včetně řešení modelových situací z praxe.