Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy pěstování zemědělských plodin na orné půdě. Důraz je kladen zejména na plodiny, které jsou využívány pro krmné účely.
Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy pěstování zemědělských plodin na orné půdě. Důraz je kladen zejména na plodiny, které jsou využívány pro krmné účely.
Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy pěstování zemědělských plodin na orné půdě. Důraz je kladen zejména na plodiny, které jsou využívány pro krmné účely.