Porozumět základním poznatkům z lineární algebry a geometrie.