Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem funkce, limita funkce, spojitost funkce a derivace funkce jedné proměnné. Důležitou součástí jsou také aplikace probíraných pojmů. Přednáška je doplněna názornými ukázkami v programu Mathematica.
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem funkce, limita funkce, spojitost funkce a derivace funkce jedné proměnné. Důležitou součástí jsou také aplikace probíraných pojmů. Přednáška je doplněna názornými ukázkami v programu Mathematica.
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem funkce, limita funkce, spojitost funkce a derivace funkce jedné proměnné. Důležitou součástí jsou také aplikace probíraných pojmů. Přednáška je doplněna názornými ukázkami v programu Mathematica.