Přednáška podává informace o základních procesech, kterými dochází k přeměnám a transportu látek v atmosféře, na souši, ve vodách a mezi těmito kompartmenty činností abiotických i biotických mechanizmů a to v globálním i lokálním měřítku. Důraz bude kladen na procesy, k jejichž intenzifikaci dochází rozvojem lidské populace a její aktivity.
Přednáška podává informace o základních procesech, kterými dochází k přeměnám a transportu látek v atmosféře, na souši, ve vodách a mezi těmito kompartmenty činností abiotických i biotických mechanizmů a to v globálním i lokálním měřítku. Důraz bude kladen na procesy, k jejichž intenzifikaci dochází rozvojem lidské populace a její aktivity.
Přednáška podává informace o základních procesech, kterými dochází k přeměnám a transportu látek v atmosféře, na souši, ve vodách a mezi těmito kompartmenty činností abiotických i biotických mechanizmů a to v globálním i lokálním měřítku. Důraz bude kladen na procesy, k jejichž intenzifikaci dochází rozvojem lidské populace a její aktivity.
Přednáška podává informace o základních procesech, kterými dochází k přeměnám a transportu látek v atmosféře, na souši, ve vodách a mezi těmito kompartmenty činností abiotických i biotických mechanizmů a to v globálním i lokálním měřítku. Důraz bude kladen na procesy, k jejichž intenzifikaci dochází rozvojem lidské populace a její aktivity.