Cílem předmětu je upevnění znalostí a dovedností ze základních předmětů studia s důrazem na praktické použití a geografické vnímání prostoru. V semináři budou diskutovány vybraná témata geografie a jejich možné zařazení ve výuce středoškolské geografie ve formě vizualizace prostorové informace (tvorba mapy, webové prezentace, praktické pomůcky pro výuku apod.).