Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním stavem uplatňování nových technologií v průmyslu a službách a nastínit budoucí tendence, vyžadující změnu znalostí pracovníků v podnicích, změny v komunikaci, plánování a hlavně v potřebě tvořivého myšlení.
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním stavem uplatňování nových technologií v průmyslu a službách a nastínit budoucí tendence, vyžadující změnu znalostí pracovníků v podnicích, změny v komunikaci, plánování a hlavně v potřebě tvořivého myšlení.