Cílem předmětu je rozšíření znalostí a dovedností studentů v oblasti demografické analýzy dat. Náplní předmětu je prohloubení a rozšíření metodicko-statistického aparátu pro demografickou analýzu regionů. Základní principy a metody demografické analýzy jsou uváděny na příkladech ČR a ostatních zemí.
Cílem předmětu je rozšíření znalostí a dovedností studentů v oblasti demografické analýzy dat. Náplní předmětu je prohloubení a rozšíření metodicko-statistického aparátu pro demografickou analýzu regionů. Základní principy a metody demografické analýzy jsou uváděny na příkladech ČR a ostatních zemí.