Předmět přinese studentům základní aktuální poznatky o problematice brownfieldů o jejich vzniku, současné situaci a ekonomicky efektivním využití do budoucna. Na příkladech z praxe se naučí jejich kategorie a hodnocení, management a jako i jednotlivé etapy regenerace. V rámci cvičení si vyzkouší návrh regenerace brownfieldu s ekonomikou efektivnosti. Součástí absolvování předmětu jsou i exkurze regenerovaných a neregenerovaných brownfieldů v České republice.