Demonstrace metod terénní biologie spolu se sběrem a určováním běžných organismů, včetně rostlin, řas, hub, obratlovců i bezobratlých živočichů.