Cílem přednášek a cvičení z Chemie I je poskytnout studentům přehled vybraných témat z obecné a anorganické chemie. V části obecné chemie absolventi získají vědomosti o složení hmoty, základních elementárních částicích, o atomech o radioaktivitě, o atomových orbitalech a chemické vazbě v molekulách, o vztazích pro výpočet látkového množství a koncentrace, o základních chemických zákonech, o chemických vzorcích a reakcích. V anorganické části absolventi získají vědomosti o výskytu, významu a chemických vlastnostech významných prvků periodického systému. V rámci laboratorních cvičení si studenti osvojí principy práce s laboratorní technikou moderní chemické laboratoře.