Cílem předmětu je poskytnout studentům odborné informace o objemu a způsobech chovu vedlejších druhů ryb (jako je: okoun říční, candát obecný, mník jednovousý, štika obecná, reofilní druhy ryb, sumec velký, lín obecný, amur bílý, sumeček africký, úhoř říční, tilápie rodu Oreochromis a síhové rodu (Coregonus) v ČR, Evropě a na světě. Předmět dále detailně pojednává o moderních, různě intenzivních způsobech chovu zmíněných vedlejších druhů ryb, které využívají různé chovatelské a biotechnologické postupy zvyšující efektivitu chovu jako je: domestikační proces, využití různých geografických populací ryb, mezidruhové křížení, selekční program, umělou sezónní a mimosezónní reprodukci, využití potravních organismů ve výživě larev, intenzivní chov v RAS, kombinace rybniční a intenzivní akvakultury, využití polyploidních a monosexních populací ryb a využití multitrofických systémů.
Cílem předmětu je poskytnout studentům odborné informace o objemu a způsobech chovu vedlejších druhů ryb (jako je: okoun říční, candát obecný, mník jednovousý, štika obecná, reofilní druhy ryb, sumec velký, lín obecný, amur bílý, sumeček africký, úhoř říční, tilápie rodu Oreochromis a síhové rodu (Coregonus) v ČR, Evropě a na světě. Předmět dále detailně pojednává o moderních, různě intenzivních způsobech chovu zmíněných vedlejších druhů ryb, které využívají různé chovatelské a biotechnologické postupy zvyšující efektivitu chovu jako je: domestikační proces, využití různých geografických populací ryb, mezidruhové křížení, selekční program, umělou sezónní a mimosezónní reprodukci, využití potravních organismů ve výživě larev, intenzivní chov v RAS, kombinace rybniční a intenzivní akvakultury, využití polyploidních a monosexních populací ryb a využití multitrofických systémů.
Cílem předmětu je poskytnout studentům odborné informace o objemu a způsobech chovu vedlejších druhů ryb (jako je: okoun říční, candát obecný, mník jednovousý, štika obecná, reofilní druhy ryb, sumec velký, lín obecný, amur bílý, sumeček africký, úhoř říční, tilápie rodu Oreochromis a síhové rodu (Coregonus) v ČR, Evropě a na světě. Předmět dále detailně pojednává o moderních, různě intenzivních způsobech chovu zmíněných vedlejších druhů ryb, které využívají různé chovatelské a biotechnologické postupy zvyšující efektivitu chovu jako je: domestikační proces, využití různých geografických populací ryb, mezidruhové křížení, selekční program, umělou sezónní a mimosezónní reprodukci, využití potravních organismů ve výživě larev, intenzivní chov v RAS, kombinace rybniční a intenzivní akvakultury, využití polyploidních a monosexních populací ryb a využití multitrofických systémů.