Cílem předmětu je poznání interakcí mezi zemědělskou výrobou a ochranou množství a jakosti vody v krajině.