Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a předpokládá aplikaci znalostí získaných v medicínských, sociálních, pedagogických vědách. Sociální poradenství je vzájemně provázaný, koordinovaný a cílený proces, jehož základní náplní je co nejvíce minimalizovat dopady různých životních situací (stresorů), dále přímé i nepřímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého postižení jedince. Sociální poradenství přitom využívá nástroje léčebné, sociální, pedagogické, ale i nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.