Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Poskytuje získání základních informací o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod, a jejich biologických účincích. Seznámí s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna. Semináře doplňují a procvičují učivo z přednášek.
Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Poskytuje získání základních informací o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod, a jejich biologických účincích. Seznámí s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna. Semináře doplňují a procvičují učivo z přednášek.
Předmět seznamuje se základy biofyziky a jejím využitím v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Poskytuje získání základních informací o fyzikálních odlišnostech jednotlivých metod, a jejich biologických účincích. Seznámí s jednotlivými druhy těchto metod a přístroji, kterými jsou tato vyšetření prováděna. Semináře doplňují a procvičují učivo z přednášek.