Předmět je koncipován jako teoreticko praktický a je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Studenti získají znalosti z fyziologie zaměřené zejména na porodní aistenci.

Získat poznatky o stavbě zdravého lidského organizmu. Naučit se základní anatomickou terminologii. Poznat stavbu zdravého člověka jako základ pro všechny lékařské obory. Předmět navazuje na poznatky získané dříve při studiu morfologických předmětů. Poskytne znalosti o funkci buňky, tkání, orgánů a orgánových systémů zdravého lidského organizmu. Naučí posluchače reprodukovat vzájemné vztahy uvnitř organismu, vlivy a rekce na změny vnějšího a vnitřního prostředí.

Předmět je koncipován jako teoreticko praktický a je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Studenti získají znalosti z fyziologie zaměřené zejména na porodní aistenci.
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický a je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla. Studenti získají znalosti z fyziologie zaměřené zejména na porodní aistenci.