" Student se seznámí se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy " Student se seznámí s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů, které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě

" Student se seznámí se základy preventivního a léčebného zaměření dětského lékařství se zvláštním zřetelem na akutní, život ohrožující stavy " Student se seznámí s příčinami a charakteristickými projevy akutních stavů, které bezprostředně ohrožují život dítěte, s jejich diferenciální diagnostikou a účelnými postupy v rámci neodkladné pomoci, zejména v přednemocniční etapě

Student se seznámí s organizací pediatrické péče a urgentními stavy dětského věku.