" poskytnout znalosti o funkci zdravého lidského organismu " seznámit studenty se všemi funkcemi buněk, tkání, orgánů a orgánových systémů s důrazem na neuromuskulární a cévní systém " rozšířit znalosti stavby a funkce lidského organismu o znalosti obecné patofyziologie " získat znalosti o stavbě buněk, tkání a orgánů postižených chorobnými změnami " porozumět podstatě nemoci jako nezbytného předpokladu pro léčení nemoci " pochopit uplatnění patologie v praxi, ve vědě a výzkumu " erudice studentů v oboru zátěžové fyziologie a patofyziologie " podat informace o reakci a adaptaci jednotlivých orgánových systémů na tělesnou zátěž a zdravotních rizicích a benefitech zátěžové reakce a adaptace ve zdraví a nemoci