Předmět je chápán jako "most" mezi teoretickou výukou automatizace a praktickým využitím poznatků. Řešením úloh na jednotlivých stanovištích je student seznámen z jednotlivými typy analogové a číslicové regulace a tím získá první praktické zkušenosti pro svoji budoucí konstruktérskou činnost. Studenti vypracují a vyzkouší jednoduché úkoly z oblasti regulace a řízení. Například: regulátory, tepla, vlhkosti, apod. Student předloží kompletní funkční vzor vybraného úkolu.

Předmět je chápán jako "most" mezi teoretickou výukou automatizace a praktickým využitím poznatků. Řešením úloh na jednotlivých stanovištích je student seznámen z jednotlivými typy analogové a číslicové regulace a tím získá první praktické zkušenosti pro svoji budoucí konstruktérskou činnost. Studenti vypracují a vyzkouší jednoduché úkoly z oblasti regulace a řízení. Například: regulátory, tepla, vlhkosti, apod. Student předloží kompletní funkční vzor vybraného úkolu.

Předmět je chápán jako "most" mezi teoretickou výukou automatizace a praktickým využitím poznatků. Řešením úloh na jednotlivých stanovištích je student seznámen z jednotlivými typy analogové a číslicové regulace a tím získá první praktické zkušenosti pro svoji budoucí konstruktérskou činnost. Studenti vypracují a vyzkouší jednoduché úkoly z oblasti regulace a řízení. Například: regulátory, tepla, vlhkosti, apod. Student předloží kompletní funkční vzor vybraného úkolu.

Předmět je chápán jako "most" mezi teoretickou výukou automatizace a praktickým využitím poznatků. Řešením úloh na jednotlivých stanovištích je student seznámen z jednotlivými typy analogové a číslicové regulace a tím získá první praktické zkušenosti pro svoji budoucí konstruktérskou činnost. Studenti vypracují a vyzkouší jednoduché úkoly z oblasti regulace a řízení. Například: regulátory, tepla, vlhkosti, apod. Student předloží kompletní funkční vzor vybraného úkolu.