Předmět je určen na podporu publikační činnosti, jak veřejné, tak pro tvorbu dokumentace v oboru informačních technologii. Představuje cesty jak efektivně pracovat s knihařskými technikami sazby.