Cílem předmětu je seznámení se základními algoritmy a metodami návrhu algoritmů. Studenti si v rámci předmětu aktivně osvojí základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. Během kurzu se seznámí se základními abstraktními datovými typy (pole, seznam, strom, slovník), s často používanými algoritmy (řazení, grafové algoritmy, vyhledávání v textu) a dále s metodami návrhu algoritmů (rozděl a panuj, hladový algoritmus, dynamické programování).
Cílem předmětu je seznámení se základními algoritmy a metodami návrhu algoritmů. Studenti si v rámci předmětu aktivně osvojí základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. Během kurzu se seznámí se základními abstraktními datovými typy (pole, seznam, strom, slovník), s často používanými algoritmy (řazení, grafové algoritmy, vyhledávání v textu) a dále s metodami návrhu algoritmů (rozděl a panuj, hladový algoritmus, dynamické programování).
Cílem předmětu je seznámení se základními algoritmy a metodami návrhu algoritmů. Studenti si v rámci předmětu aktivně osvojí základní algoritmické konstrukce a postupy pro návrh algoritmů. Během kurzu se seznámí se základními abstraktními datovými typy (pole, seznam, strom, slovník), s často používanými algoritmy (řazení, grafové algoritmy, vyhledávání v textu) a dále s metodami návrhu algoritmů (rozděl a panuj, hladový algoritmus, dynamické programování).