Praktické ověření a zdokonalení znalostí a dovedností získaných během studia v prostředí aplikované sféry.