Kurz je součástí celouniverzitní nabídky předmětů. Je určen studentům, jejichž jazykové dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni a kteří plánují certifikovat svou znalost anglického jazyka složením zkoušky Cambridge English: Proficiency; známou též pod názvem Certificate of Proficiency in English (CPE). Zkouška CPE je na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a reprezentuje nejvyšší stupeň jazykové způsobilosti. Certifikát CPE je mezinárodně uznávaný a stvrzuje, že uživatel jazyka rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte, a dokáže se vyjadřovat spontánně, plynule a přesně jak slovem, tak písmem. Kurz je koncipován jako cílená příprava k úspěšnému složení zkoušky Cambridge English: Proficiency (CPE). Obsahově kurz vychází z nejnovější, plně aktualizované edice učebnice Proficiency Masterclass, standardizovaného zkouškového materiálu, který vychází v nakladatelství OUP. Přestože je tento materiál pro kurz stěžejní, v hodinách je používán výběrově s důrazem na nácvik dovedností a strategií potřebných pro všechny čtyři části zkoušky: četba a použití anglického jazyka, psaní, poslech a porozumění, ústní projev. K úspěšnému absolvování kurzu, potažmo zkoušky, se od studentů očekává domácí příprava, individuální samostudium, je doporučována práce ve studijních skupinách a pravidelné používání doplňujících interaktivních online výukových materiálů. Při zápisu do kurzu je zapotřebí mít na zřeteli dva následující body: 1) vzhledem k danému počtu výukových hodin není učebnice probírána tematicky po jednotlivých lekcích; kurz je především zaměřený na intenzivní nácvik zkouškových dovedností a strategií; 2) zkoušku Cambridge English: Proficiency studenti skládají externě, v některém z autorizovaných zkouškových center, a na své vlastní náklady. Konsolidace jazykových dovedností na úrovni C2 SERR a nácvik zkouškových dovedností a strategií.

Kurz je součástí celouniverzitní nabídky předmětů. Je určen studentům, jejichž jazykové dovednosti jsou na velmi vysoké úrovni a kteří plánují certifikovat svou znalost anglického jazyka složením zkoušky Cambridge English: Proficiency; známou též pod názvem Certificate of Proficiency in English (CPE). Zkouška CPE je na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a reprezentuje nejvyšší stupeň jazykové způsobilosti. Certifikát CPE je mezinárodně uznávaný a stvrzuje, že uživatel jazyka rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte, a dokáže se vyjadřovat spontánně, plynule a přesně jak slovem, tak písmem. Kurz je koncipován jako cílená příprava k úspěšnému složení zkoušky Cambridge English: Proficiency (CPE). Obsahově kurz vychází z nejnovější, plně aktualizované edice učebnice Proficiency Masterclass, standardizovaného zkouškového materiálu, který vychází v nakladatelství OUP. Přestože je tento materiál pro kurz stěžejní, v hodinách je používán výběrově s důrazem na nácvik dovedností a strategií potřebných pro všechny čtyři části zkoušky: četba a použití anglického jazyka, psaní, poslech a porozumění, ústní projev. K úspěšnému absolvování kurzu, potažmo zkoušky, se od studentů očekává domácí příprava, individuální samostudium, je doporučována práce ve studijních skupinách a pravidelné používání doplňujících interaktivních online výukových materiálů. Při zápisu do kurzu je zapotřebí mít na zřeteli dva následující body: 1) vzhledem k danému počtu výukových hodin není učebnice probírána tematicky po jednotlivých lekcích; kurz je především zaměřený na intenzivní nácvik zkouškových dovedností a strategií; 2) zkoušku Cambridge English: Proficiency studenti skládají externě, v některém z autorizovaných zkouškových center, a na své vlastní náklady. Konsolidace jazykových dovedností na úrovni C2 SERR a nácvik zkouškových dovedností a strategií.