Seznámení se základy morfologie. Rozvoj dovedností potřebných pro samostatné zpracování morfologické analýzy formou systematického a funkčního popisu.