V této první části kurzu je cílem seznámit studenty s přístupy k lexikálnímu významu.