Kurz je zaměřen na zvyšování jazykových kompetencí v oblasti obchodní angličtiny. Zaměřuje se jak na zlepšování slovní zásoby a gramatických struktur v rámci jednotlivých témat, tak na procvičování všech čtyř jazykových dovedností: mluvení, poslech, psaní a čtení. Specifickými dovednostmi, které se v kurzu procvičují je obchodní korespondence, psaní životopisů a motivačních dopisů a procvičování prezentačních dovedností s důrazem na řeč těla a práci s hlasem. Součástí kurzu jsou také otázky spojené s interkulturní komunikací.