Cílem předmětu je prakticky uvést studenty do problémů a otázek překladu anglicky psané poezie, dramatu a eseje. Předmět je zamýšlen jako praktický překladatelský seminář se zaměřením na překlad poezie, dramatu a eseje. Seznamuje s obecnou teorií uměleckého překladu a se specifickými obtížemi překladu poezie, dramatu a eseje z angličtiny. Seminář bude kombinovat analýzu kvalitních českých překladů a analýzu překladů studentů. Vzhledem k obsahu předmětu bude výuka probíhat v českém jazyce.