Jazykový seminář Anglický jazyk pro filology C1 II navazuje plynule na seminář Anglický jazyk pro filology C1 I a má za cíl další rozšiřování praktické znalosti anglického jazyka a přípravu k závěrečné zkoušce odpovídající úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V kurzu jsou rozvíjeny všechny řečové dovednosti s důrazem na poslech a mluvení. Systematické budování slovní zásoby, nácvik gramatických jevů a výslovnosti probíhá v rámci tematicko-gramatického sylabu. Kurz vychází z aktuálních výukových materiálů určených pro úroveň C1. Výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce dle níže uvedeného sylabu.
Jazykový seminář Anglický jazyk pro filology C1 II navazuje plynule na seminář Anglický jazyk pro filology C1 I a má za cíl další rozšiřování praktické znalosti anglického jazyka a přípravu k závěrečné zkoušce odpovídající úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V kurzu jsou rozvíjeny všechny řečové dovednosti s důrazem na poslech a mluvení. Systematické budování slovní zásoby, nácvik gramatických jevů a výslovnosti probíhá v rámci tematicko-gramatického sylabu. Kurz vychází z aktuálních výukových materiálů určených pro úroveň C1. Výuka probíhá výhradně v anglickém jazyce dle níže uvedeného sylabu.