Zvuky, znaky a hodnoty: uvedení do klasické hudby je přehledový kurz pro studenty Filozofické fakulty, který uvádí do kánonu evropské klasické hudby, hudební estetiky a hudební kritiky. Je zamýšlen jako volná přednáška zaměřená na význam klasické hudební kultury v dějinách i v současnosti. Cílem předmětu je seznámení s klíčovými jmény evropské hudby a pojmy hudební estetiky pro hlubší porozumění dějinám evropského umění a vzdělanosti.