Cílem kursu je seznámit účastníky s dějinami evropských literatur od romantismu do dvacátého století. Pozornost je věnována zejména významným obdobím v dějinách jednotlivých národních literatur, které jsou nahlíženy v historické perspektivě, a detailně jsou probírána díla klasiků, zejména těch, kteří měli zvláštní význam pro další vývoj literatury i kultury obecně. Velké evropské literatury (anglická, francouzská, německá) jsou nahlíženy z české perspektivy a recepci literárních vlivů v českém a moravském prostředí je též věnována značná pozornost.